28 Juli 2021

Nationaal Congres Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde


Obstetrics in the roaring twenties.

1 Oktober 2021

Dolce La Hulpe Brussels
Brusselse steenweg 135
1310 Terhulpen

Meer info: https://www.vvog.be/nationaal_congres_2021